DIRECTORS

Additional Info

 • Darijan Pejovski
  president
Darijan Pejovski
 • Alisija Fero
 • Ana Jakimska
 • Andrej Georgiev
 • Andrej Ilievski Volkashin
 • Antonio Mitriḱeski
 • Borjan Zafirovski
 • Vardan Tozija
 • Vasil Hristov
 • Vladimir Mitrevski
 • Darijan Pejovski
 • Dina Duma
 • Zlatko Kalenikov
 • Igor Aleksov
 • Igor Ivanov
 • Igor Hristov
 • Igor Šokarovski
 • Jane Altiparmak
 • Kole Angelovski
 • Kosara Mitich
 • Lavinija Sofronievska
 • Lidija Mojsovska
 • Marija Apčevska
 • Marija Džidževa
 • Marko Ǵokoviḱ
 • Milka Ančevska
 • Nikolina Nedelkovska
 • Ognen Dimitrovski
 • Saša Stanišiḱ
 • Sergej Ǵeorgiev
 • Srǵan Janakieviḱ
 • Tamara Kotevska
 • Tomislav Aleksov
 • Kirijana A. Nikoloska

PRODUCERS

Additional Info

 • Robert Naskov
  president
PRODUCERS
 • Angela Nestorovska
 • Angelina Markovska
 • Branko Petrovski
 • Vasil Trajkovski
 • Vladimir Anastasov
 • Vladimir Stojčevski
 • Vladimir Todorovski
 • Gabriela Aleksova
 • Goran Stojiljkoviḱ
 • Gorjan Tozija
 • Dejan Krajčevski
 • Dimitar Minov
 • Elena Stanisheva
 • Emil Kostovski
 • Zoran Risteski
 • Ivana Šekutkoska
 • Jagoda Velkovska
 • Kristijan Burovski
 • Labina Mitevska
 • Liljana Dukoviḱ
 • Marija Dimitrova
 • Mete Kovačevski
 • Nikola Madiḱ
 • Nina Caminski
 • Riste Boškovski
 • Robert Jazadžiski
 • Robert Naskov
 • Simeon Damevski
 • Slavko Ǵorǵievski
 • Snežana Stojanoska
 • Tomi Velkovski
 • Tomi Salkovski

ANIMATORS

Additional Info

 • Ivan Ivanovski
  president
ANIMATORS

Žarko Ivanov

Ivan Ivanovski

Krste Gospodinovski

Tode Blaževski

CINEMATOGRAPHERS

Additional Info

 • Dejan Dimeski
  president
CINEMATOGRAPHERS
 • Aleksandar Karpuzovski
 • Aleksandar Krstevski
 • Aleksandar Risteski
 • Apostol Trpeski
 • Atanas Velkovski
 • Bato Matevski
 • Bebi Zekirovski
 • Viktor Lazarevski
 • Vladimir Samoilovski
 • Goran Naumovski
 • Goran Trpčevski
 • Ǵorgi Klinčarov
 • Dario Sekulovski
 • Darko Bašeski
 • Dejan Bogoevski
 • Dejan Dimeski
 • Dimo Popov
 • Dragoljub Nikolovski
 • Dušan Kardalevski
 • Zlatko Dimeski
 • Zoran Stojkoviḱ
 • Ivan Ǵoršev
 • Igor Stefanov
 • Igor Trpčevski
 • Kire Milutinovski
 • Kostadin Dončev
 • Kristijan Vojdanovski
 • Maja Jakimovska
 • Marina Koloska
 • Mustafa Mustafa
 • Naum Doksevski
 • Nenad Pejikj
 • Petar Kočiški
 • Robert Jankuloski
 • Samir Ljuma
 • Todor Fidanovski
 • Trajče Veličkovski
 • Fejmi Daut
 • Filip Jordanov