РЕЖИЈА

Additional Info

 • Даријан Пејовски
  претседател
Даријан Пејовски
 • Саша Станишиќ
 • Томислав Алексов
 • Игор Иванов
 • Даријан Пејовски
 • Саша Станишиќ
 • Антонио Митриќески
 • Никола Ангеловски
 • Марија Џиџева
 • Вардан Тозија
 • Марија Апчевска
 • Огнен Димитровски
 • Игор Алексов
 • Васил Христов
 • Борјан Зафировски
 • Ана Јакимска
 • Дина Дума
 • Тамара Котевска
 • Лавинија Софрониевска
 • Златко Калеников
 • Лидија Мојсовска
 • Сергеј Ѓеоргиев

ПРОДУКЦИЈА

Additional Info

 • Роберт Насков
  претседател
ПРОДУКЦИЈА
 • Томи Салковски
 • Снежана Стојаноска
 • Роберт Насков
 • Сања Тодоровска
 • Славко Ѓорѓиевски
 • Васил Трајковски
 • Габриела Алексова
 • Јагода Велковска
 • Лабина Митевска
 • Никола Мадиќ
 • Владимир Стојчевски
 • Владимир Тодоровски
 • Горјан Тозија
 • Бранко Петровски
 • Зоран Ристески
 • Ристе Бошковски
 • Димитар Минов
 • Лилјан Дуковиќ
 • Томи Велковски
 • Ивана Шекуткоска
 • Симеон Дамевски

СЦЕНОГРАФИЈА, КОСТИМОГРАФИЈА И ШМИНКА

Additional Info

 • Емилија Атанасовска
  претседател
СЦЕНОГРАФИЈА, КОСТИМОГРАФИЈА И ШМИНКА
 • Влатко Чачоровски
 • Иван Бартлинг
 • Игор Тошевски
 • Горан Игњатовски
 • Сашо Мартиновски
 • Жаклина Крстевска
 • Раде Василев
 • Наташа Марковска
 • Весна Секуловска
 • Михаил Панев
 • Александра Петкова Гианели
 • Илина Ангеловска

МОНТАЖА И ТОН

Additional Info

 • Владимир Павловски
  претседател
МОНТАЖА И ТОН
 • Сашко Потер Мицевски
 • Михаил Димитров
 • Братислав Зафировски
 • Дејан Смилески
 • Игор Поповски
 • Мартин Иванов
 • Господиновски Гоце  
 • Господиновски Крсте
 • Кралевски Гоце
 • Петровиќ Радован

АНИМИРАН ФИЛМ

Additional Info

 • Иван Ивановски
  претседател
АНИМИРАН ФИЛМ
 • Жарко Иванов
 • Крсте Господиновски

КАМЕРА

Additional Info

 • Дејан Димески
  претседател
КАМЕРА
 • Александар Карпузовски
 • Александар Крстевски
 • Александар Крстевски
 • Александар Ристески
 • Апостол Трпески
 • Атанас Велковски
 • Владимир Самоиловски
 • Горан Наумовски
 • Горан Трпчевски
 • Ѓорги Клинчаров
 • Дарио Секуловски
 • Дарко Башески
 • Душан Кардалевски
 • Златко Димески
 • Кире Милутиновски
 • Костадин Дончев
 • Маја Јакимовска
 • Марина Колоска
 • Наум Доксевски
 • Петар Богоевски
 • Петар Кочишки
 • Роберт Јанкулоски
 • Томи Салковски
 • Трајче Величковски
 • Филип Јорданов
 • Димо Попов  
 • Тодор Фидановски
 • Беби Зекировски
 • Дејан Богоевски
 • Иван Ѓоршев
 • Виктор Лазаревски
 • Зоран Стојковиќ
 • Фејми Даут
 • Самир Љума
 • Драгољуб Николовски