admin nadzoren odbor

НАДЗОРЕН ОДБОР

Игор Шокаровски
претседател на одборот

Дина Дума
Марија Јовановска
Александар Крстевски
Ѓорѓи Клинчаров

back to top