УПРАВЕН ОДБОР

Игор Иванов Изи
претседател

Томи Салковски
генерален секретар

Даријан Пејовски
претседател на секција режија

Братислав Зафировски
снимател на звук

Душан Кардалевски
претседател на секција камера

Иван Ивановски
претседател на секција анимиран филм

Горан Игњатовски
филмски маскер

Драгољуб Николовски
докажан професионалец

Марија Димитрова
млад претставник

Марина Колоска
синдикален претставник

back to top