NEWS

[05/03/2018] 
КОНКУРС за директор на ”Браќа Манаки”
read more ...

[05/03/2018] 
КОНКУРС за претседател
read more ...

[18/04/2016] 
КОНКУРС
read more ...

MACEDONIAN FILM PROFESSIONAL ASSOCIATION

Друштвото на филмски работници на Македонија објавува КОНКУРС за претседател

Кандидатот за Претседател на Друштвото на филмски работници на Македонија мора да ги исполнува следните критериуми:

  • Високо образование или 5 години редовно членство;
  • Професионално филмско искуство од најмалку 3 играни филмови;
  • Познавање на најмалку еден од светските странски јазици.

Пријавите задолжително треба да содржат биографија на кандидатот и детална програма за работата на Друштвото на филмски работници на Македонија и да се достават најдоцна до 15.03.2018 година на и-мејл адресата contact@dfrm.org.mk или на адреса 8ми март број 4, Скопје секој работен ден од 10.00 до 15.00 часот.